Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programı; hekim tarafından X ışınlarının gerek hastalığın tanısı gerekse tedavisinde kullanılması için yürütülen çalışmalarda ihtiyaç duyulan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programının amacı; yapılacak radyolojik tetkikle ilgili hastaları bilgilendirerek hazırlanmalarını, tetkik sırasında hastanın radyasyon güvenliğini ve mahremiyetini, tetkik sonrasında ise hasta bilgilerinin gizliliğini sağlayan, sorumlusu olduğu tıbbi demirbaşların periyodik bakım ve onarımlarının takibini yaparak, arıza hallerinde bölüm sorumlularına veya biyomedikal ünitesine durumu ileterek, yapılan işlemlere ilişkin kayıt tutmakta ve tetkiklerin düzenli arşivlenmesini sağlayan “Tıbbi Görüntüleme Teknikeri” yetiştirmektir.  

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; hastanelerin Radyoloji, Nükleer Tıp ve Radyasyon Onkolojisi birimlerinde ve özel görüntüleme merkezlerinde, Sağlık Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavlarda başarılı olanlar kamu kurumlarında çalışabilmektedirler.