Oryantasyon ve Akran Danışma Programı

Oryantasyon

Akademik yıl açılış günü, yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye ve akademik hayata geçişleri için yapılan bilgilendirme etkinliğidir.

Akademik açılış ve rektör hocamızın öğrencilere seslenişinin ardından, oryantasyon programı kapsamında öğrencilerimize yerleşke gezisi yaptırılır. Bu oryantasyon gezisinde derslikler, laboratuvarlar, kütüphane, yemekhane, akademik ve idari bölümler, sosyal ve kültürel alanlar gibi yerler gezdirilerek tanıtılır. Akademik ve idari bölümlerin tanıtım sunumları yapılır. İdari bölümlerin, öğrencilerin üniversite imkanlarından nasıl yararlanacağı konusunda yapacakları sunumlar ile devam eder. Öğrencilerimizin üniversite ve yerleşke imkanlarından en üst seviyede yararlanabilmeleri için tüm imkanlar seferber edilir.

Bu oryantasyon programı gezilerinde, yeni başlayan öğrencilerimize akran danışmanlığı programı kapsamında, kısmi zamanlı çalışan öğrenciler ve üst sınıf öğrencileri eşlik eder.

Akran Danışmanlık

Bölümlerinde, öğrenci konseyinde, öğrenci kulüplerinde, üniversite spor takımlarında ve kısmi zamanlı çalışma programında aktif olarak görev almış, akademik olarak başarılı, iletişim yeteneği gelişmiş, üniversite aidiyeti yüksek öğrencilerimizden oluşan Akran Danışmanlar bu program dahilinde belirli aralıklarla eğitimler alırlar.

 

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 3. Ve 4. Sınıf öğrencisi akran danışmanlar, 1. sınıfa yeni başlayanlar, hazırlık öğrencileri ve uluslararası değişim programlarıyla gelen öğrencilerimize akran danışmanlık yapar.

Akran Danışmanın Görevleri

  • Yeni öğrenciler ile buluşmalar organize ederek onları bölüm/fakülteleri ile tanıştırırlar,
  • Online ve yüz yüze akran danışmanlık hizmeti sunarlar,
  • Derslere uyum, yerleşke kaynaklarını ve araçlarını keşfetme, FBÜ’de yerleşke hayatına alışma gibi konularda öğrencilerin sıkça sorduğu sorulara yanıt verirler,
  • Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarına ve toplantılara katılırlar,
  • Bu amaçla danışan gruplarıyla eğitim programları ve toplantılar düzenlerler,
  • Danışanlarının FBÜ yönerge, yönetmelik, prosedür, kural ve esaslarını anlamalarına yardımcı olurlar,
  • Yeni öğrencileri üniversiter yaşam ve yerleşke hayatında daha aktif rol oynamaya teşvik ederler,
  • Danışanları, gerektiğinde akademik ve idari yöneticilere yönlendirirler,
  • Danışanlarını öğrenci kulüplerine, spor, kültür ve sanat takımlarına yönlendirirler,
  • Ders seçimi ve müfredata ilişkin ön danışmanlık konularında yardımcı olurlar.