FBÜ Hakkında

Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından kurulmuş olan “Fenerbahçe Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı”, Yükseköğretim Kurulu’ndan Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluş iznini almış olup, üniversitemiz 24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun ile kamu tüzel kişiliğini kazanmıştır.

Köklerini 112 yıllık spor, kültür ve eğitim mirasından alan ve yaşadığımız çağın gerekliliklerine uygun bir yapılanmaya sahip olan üniversitemiz, uluslararası alanda söz sahibi nesiller yetiştirme hedefi ile yola çıkmıştır. Bu amaç doğrultusunda analitik düşünceyi, yeni fikirleri ve teknolojik dönüşümü destekleyen Fenerbahçe Üniversitesi, ülkesine ve milletine faydalı bilimsel üretim gerçekleştiren, hayatın her alanında yetkin, kendine güvenen bireyler yetiştiren ve uluslararası düzeyde akademik çalışmaları ile marka olan bir üniversite olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam etmektedir.

Vizyonu; akademik mükemmelliği hedefleyen, öğrenci merkezli eğitim öğretim ile alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, dünya dillerine hakim, analitik düşünme, sorunları tespit etme ve çözme yeteneği gelişmiş, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime ve dijital teknoloji üretimine odaklanmış, bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmek, böylece dünyanın önde gelen “küresel üniversiteleri” arasında yer almak olan Fenerbahçe Üniversitesi; bilimsel çalışmaları ve araştırmayı, yenilikçiliğe dayalı düşünce ile bütünleştirerek, girişimci, rekabetçi, özgüvenli, entelektüel derinliği olan, üretken, motivasyonunu başarıdan alan, evrensel değerlere sahip geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedeflemektedir.