Burslar

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BURSLAR VE İNDİRİM ORANLARI

 

Başarı Bursları :
ÖSYM sınav kılavuzunda belirtilen Üniversitenin burslu öğrenci kontenjanlarına yerleştirilen öğrencilere verilen ve öğretim ücretinin tamamını veya bir kısmını kapsayan karşılıksız burslardır. Bu burslar, yabancı dil hazırlık sınıfı ve ön lisans düzeyinde 2 yıl, lisans düzeyin de ise 4 yıl devam eder.

Fenerbahçe  Üniversitesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarına göre, %100 ve %50 burslarını sunmaktadır. 2020-2021 Akademik Yılı’nda ÖSYM Kılavuzunda yer alan burslu kontenjanlar için lütfen tıklayınız. 

Tercih Destek Bursu
İlk üç tercihinizde, başarı bursuna ilave olarak, başka bir vakıf üniversitesinden %100 burs dışında tercih yapmadan, Fenerbahçe Üniversitesi’ne yer verirseniz %25 tercih bursundan yararlanabilirsiniz.

Bu burs başka bir burs veya indirim ile birleştirilemez. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Engelli Öğrenci Bursları
Üniversite programlarına yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerden ilgili burs kapsamında başvuranlar arasında sağlık raporu oranı değerlendirilerek 3 öğrenciye % 50 (elli) oranında burs verilir. Bu burs başka bir burs veya indirim ile birleştirilemez. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Şehit ve Gazi Çocukları Bursu
Üniversite programlarına ilk tercihlerinden (arada başka üniversite tercihi olmadan) yerleşen Şehit ve Gazilerin eş ve çocuklarına Mütevelli Heyet tarafından belirlenen sayı ve oranda burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Eğitimciler ile Eş ve Çocukları Bursu
Üniversite programlarına ilk tercihinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan  yerleşen Eğitimciler ile bunların eş ve çocuklarına % 10 (on) oranında indirim yapılır. Bu indirim öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri ile Fenerbahçe Koleji, Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okulları

Çalışan Eş ve Çocukları Bursu
Üniversite programlarına ilk tercihinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen Fenerbahçe Üniversitesi, Fenerbahçe Spor Kulübü ve iştirakleri ile Fenerbahçe Koleji,  Medicana Sağlık Grubu ve MBA Okulları çalışanları ile eş ve çocuklarına % 25 (yirmi beş) oranında burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. 

Üniversitede Kayıtlı Kardeş Bursu
Üniversite öğrencisi olan her bir kardeş için % 5 (beş) kardeş bursu verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır.

Fenerbahçe Koleji ve MBA Koleji Mezunları Bursu
Fenerbahçe ve MBA Kolejlerinden mezun olup Üniversite programlarına ilk tercihlerinden veya arada başka üniversite tercihi olmadan yerleşen öğrenciye % 25 (yirmi beş) burs verilir. Bu burs öğrencinin ÖSYM Bursu dışında ödeyeceği öğrenim ücreti üzerinden uygulanır. 
Bursun Sürekliliği ve Burstan Yararlanma

Tek Burstan Yararlanma İlkesi:
ÖSYM Bursları hariç olmak üzere, farklı burs imkanlarının birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlısı olan yalnızca bir tek burs hakkından yararlanabilir.

Burs Uygulanma Yöntemi, Süresi ve Kesilmesi
1- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giyen veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6, 7, 8 ve 9. maddeleri uyarınca disiplin cezası alan öğrenciler ceza aldıkları yılı izleyen yıldan itibaren burs ve indirim uygulamaları kapsamından çıkarılır.
2- ÖSYM Bursları hariç olmak üzere; Üniversitenin yetkili organlarının kararı olmaksızın ders kaydı yapmayan ve/veya kayıt sildiren öğrenci burs hakkını kaybeder. Öğrenci ders kaydını yaptıktan sonra burs devam eder.
 3- Tüm burslar yasal eğitim öğretim süresince geçerlidir
 4- ÖSYM Bursları dahil olmak üzere, burs ve indirimler Yaz Okulu’nu kapsamamaktadır.