Uluslararası İmkanlar

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin uluslararasılaşma çabalarını desteklemek amacıyla 2019 yılında kurulan bir merkezdir. Uluslararası araştırma kurumları ve saygın üniversiteler ile iş birlikleri geliştirmek, uluslararası öğrencilere ulaşmak ve Fenerbahçe Üniversitesi’nin küresel varlığını ve prestijini artırmak, merkezin görevleri arasındadır. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, Fenerbahçe Üniversitesi’nin ortaya koyduğu uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, üniversitemizin öğrencileri ve çalışanları ile yurtdışındaki üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları arasında bir köprü görevi üstlenerek her iki grubun da entelektüel, akademik ve kültürlerarası paylaşım yapmalarını ve yeni bakış açıları geliştirmelerini sağlayan çeşitli öğrenme fırsatları yaratmayı hedeflemektedir. Fenerbahçe Üniversitesi’ndeki lisans eğitim programları, uluslararası öğrencilere açıktır. 

Uluslararası İlişkiler Ofisi, yurtdışından gelen değişim öğrencilerinin üniversitemizde geçirecekleri sürenin daha verimli ve keyifli olması için çeşitli akademik ve sosyal fırsatlar sunarken, Fenerbahçe Üniversitesi öğrencilerinin de seçkin üniversitelerin değişim programlarına katılmalarını teşvik eder.

Uluslararası İlişkiler Ofisi, çeşitli değişim programları ve projeleri aracılığıyla Fenerbahçe Üniversitesi’nin eleştirel ve analitik düşünen, özgüven, sorumluluk ve sosyal farkındalık sahibi, kendini birden fazla dilde etkin bir şekilde ifade edebilen ve farklı kültürleri yakından tanıyan evrensel nitelikte bireyler yetiştirme misyonuna katkıda bulunmayı hedefler.

Küreselleşme sürecinin, eğitim ve AR-GE kalitesini yükselttiği ve bu sürecin öğrenme kültürünü, yaratıcılığını ve üretimini desteklediği inancıyla üniversitemiz, öğrencilerine yeni bir dünyanın kapılarını açmaktadır. Fenerbahçe Üniversitesi’nin tüm akademik bölüm ve programları, Bologna Süreci esas alınarak hazırlanmıştır.  

Öğrenci hareketliliği ve yeterliklerin uluslararası alanlarda tanınmasını sağlamak amacıyla, program ve müfredatımız, uluslararası yeterlilikler çerçevesine dayanılarak hazırlanmıştır.