Antrenörlük Eğitimi

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı, sporun bir endüstri haline geldiği, performansın yadsınamaz bir amaç olduğu günümüz dünyasında gelişen teknolojiyi yakından takip edip, çalışmalarını bu platformda vurgulayarak, birçok spor branşında ulusal ve uluslararası arenada başarılı sporcuların yetiştirilmesi ve bu sporcuların antrenmanlarına yön verilmesinde baş rol oynayan antrenörler, kondisyonerler, spor yetiştirmektir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, eğitim hayatları boyunca kuramsal ve uygulamalı dersler kapsamında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün sahip olduğu tüm tesis ve imkanlardan faydalanabilirler. Bunun yanı sıra Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesinde her kademede faaliyet gösteren tüm sportif branşların antrenör ve sporcularıyla aynı ortamda eğitim alma ve onların tecrübelerinden faydalanma imkânına erişirler.

Antrenörlük Eğitimi bölümü mezunları; Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı spor federasyonlarında, spor kulüpleri ve spor alanında faaliyet gösteren farklı kurum ve kuruluşlarda, farklı yaş ve özelliklere sahip gruplarda çalışabilecek donanıma sahip antrenör, kondisyoner ve spor performans analistleri olarak istihdam edilebilmektedirler.


Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Beden Eğitimi ve Spor Bölümünün temel amacı, gelişen spor endüstrisi için gerekli bilgi ve beceriyle donanmış, ulusal ve uluslararası alanın rekabetçi ortamına hazır, gerekli pedagojik formasyon bilgisiyle donatılmış beden eğitimi ve spor öğretmenleri yetiştirmektir.

Günümüzde yaşamın bir parçası haline gelen sporun, toplum sağlığının geliştirilmesinde, korunmasında ve devamlılığında çok önemli bir yerinin olmasının yanı sıra çok genç nüfus potansiyeline sahip bir ülke olmamız nedeni ile beden eğitimi ve spor alanında yetişmiş eğitimci ihtiyacı baş döndürücü bir hızda artmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun olan öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda beden eğitimi ve spor öğretmeni olarak, ayrıca üniversitelerde akademik kadrolarda, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda, özel spor tesislerinde, Spor Genel Müdürlüğü bünyesinde ve yerel yönetimlerde görev yapabilmektedirler.


Spor Yöneticiliği

Spor Yöneticiliği Bölümünün amacı, Türkiye’nin geleceği olan gençleri, ulusal ve uluslararası düzeyde spor yönetimi alanında rekabet yeteneğine sahip, kendini sürekli geliştirmeyi ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, spor teknolojisindeki gelişmeleri takip eden, sosyal sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olarak geleceğe yönlendirmektir.

Dünyada her yönü ile gelişen spor endüstrisi içerisinde genel işletmecilik ile ilgili kavram ve yaklaşımların yanı sıra spor pazarlamasına hakim, ulusal ve uluslararası alanda rekabet ortamına hazır, spor ekonomisi ve teknolojilerinde öncü, disiplinler arası çalışabilen spor yöneticileri bu bölümde yetişmektedir.

Spor Yöneticiliği Bölümü mezunlarının istihdam alanları spor federasyonları, spor kulüpleri, spor pazarlaması firmaları, yerel yönetimlerin spor departmanları, Spor Genel Müdürlüğü, İl Spor Müdürlükleri ve spor tesisleridir.