Patoloji Laboratuvar Teknikleri

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programı; patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında çalışabilecek nitelikli “Patoloji Laboratuvar Teknikeri” yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programının amacı; Hastadan alınan organ-doku ve sıvı örneklerinin uygun şekilde laboratuvara ulaştırılması, laboratuvarda mikroskop aşamasına kadar geçen süreçteki teknik işlerin yürütülmesi, hazırlanan preparatların patoloğa teslim edilmesinde uygulanacak bütün işlemleri bilen, gerekli işlemleri uygulayabilecek bilgi ve beceriye sahip, patoloji laboratuvarının kalite ve güvencesini bilen, geliştiren ve denetleyebilen, araştırma patolojisi hakkında bilgi ve becerisi olan sağlık alanındaki gelişmeleri izleyen teknikerler yetiştirmektir.  

Patoloji Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji ve sitoloji laboratuvarlarında, adli tıp kurumu patoloji laboratuvarlarında, tıp fakültesi histoloji laboratuvarlarında, moleküler patoloji laboratuvarlarında ve laboratuvarlara malzeme, cihaz temini sağlayan firmalarda çalışabilmektedirler.