Eczane Hizmetleri

Eczane Hizmetleri programı; eczanelerde, hazırlanması gerekli ilaçları eczacı gözetiminde hazırlamak, hastaya ilaç ve tıbbi ürünlerin sunumunda ve satışında, eczacılara yardımcı olmak üzere yardımcı sağlık personeli yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Eczane Hizmetleri programının amacı; ilaç ve tıbbi ürünlerin hazırlanması, saklanması, sunulması, reçetenin hasta ilaç bilgileri ile tedavinin tam ve doğru olarak izlenmesi, bir plan doğrultusunda ilaçların ve tıbbi ürünlerin faturalandırması, satın alınması, eczanenin kurumsal ilişkilerinde eczacıya yardımcı olması, eczane donanımının temizlik ve bakımını sağlaması için “Eczane Teknikeri” yetiştirmektir.

Eczane Hizmetleri programından mezun olan öğrenciler; serbest eczaneler ve hastane eczaneleri, ilaç firmaları ve ilaç depolarında çalışabilmektedirler.