İngilizce Hazırlık

Eğitim ve öğretimde birincil hedefinin nitelikli, topluma ve ülkeye faydalı bireyler yetiştirme, küresel platformlarda yetkinlikler kazandırma hedefini benimseyen Fenerbahçe Üniversitesi bünyesinde, yabancı dilde eğitim verilen programlara hazırlık amacıyla Yabancı Dilde Hazırlık Okulu kurulmuştur. Yabancı dilde eğitim veren programlara kaydolan veya isteğe bağlı dil eğitimine başvuran öğrenciler için ilgili yabancı dilde İki (2) Yarı Dönemlik dil eğitimi verilmektedir. 

Yabancı Dil eğitiminde deneyimli, dinamik ve alanında uzman akademik kadro ile uluslararası standartlara uygun, beceri temelli (skill-based) ve yenilikçi uygulamaların sürekli entegrasyonu ile güncellenen bir eğitim sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin dil eğitiminde etkin dil kullanımı ön planda tutulmakta, kültürel etmenlerin dil ile ilişkisi göz önüne alınmakta, eğitim süresince ve sonrasında öğrencilerin mesleki yaşantılarında ve çok kültürlü etkileşimlerinde iletişim gereksinimlerini başarılı şekilde karşılamasını sağlamaya yönelik bilgi, birikim ve yetkinlikler kazandırılmaktadır. 

Eğitim-Öğretim sürecinde yabancı dil edinimi bakımından en uygun fiziki ortamın oluşturulmasına ek olarak, anadilde gerekli destekleyici yaklaşımlar sunulmakta, diller ve kültürler arası ilişkilerin karşılaştırmalı olarak aktarımı suretiyle eğitim verilen yabancı dilde anadile yakın yetkinlik kazandırılması hedeflenmektedir. Aynı zamanda öğrencilerin yurt dışı deneyimi yaşamaları, farklı kültür ve yaşam tarzlarında kendilerini tanımaları ve öğrenilen dili etkin bir şekilde kullanabilmeleri adına Erasmus+ ve Öğrenci Değişim Programları gibi teşvik edici yurt dışı eğitim fırsatları sunulacaktır.

Yabancı dil eğitimi sürecinde, eğitimsel uygulamaların desteklenmesi amacıyla öğrencilerin Okuma, Yazma, Dinleme ve Konuşma becerilerini destekleyecek faaliyetler sınıf içinde ve sınıf dışında gerçekleştirilmekte, öğrenime bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşılmakta, kültürel sosyal ve spor etkinliklerinin öğrenme hayatı üzerindeki etkileri dikkate alınmaktadır. Öğrencilerin sınıf ortamında Eğitim-Öğretim süreçlerine etkin şekilde katılımı desteklenir. Akademik başarı ve sınıf içi faaliyetlere ek olarak, her bir öğrencinin öğrenme performansını üst düzeyde tutabilmek amacıyla düzenli fiziksel egzersiz yapması desteklenir, çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlerde etkin şekilde görev alması gerekli tutulur. 

Öğrenim sürecinin en etkin biçimde yürütülebilmesi amacıyla en güncel teknolojik imkanlar uygun şekillerde Eğitim-Öğretime dahil edilir. Eğitim sürecinde öğrenme odaklı olarak çeşitli iletişimsel becerilerin değerlendirildiği sınavlar sayesinde her bir öğrencinin dilsel gelişimi yakından takip edilir ve alanında uzman eğitim kadrosu tarafından gerekli teşvik ve ikazlar yapılarak öğrencinin yıl içerisinde kişisel olarak kaydettiği ilerlemenin farkında olması ve yaşanabilecek sorunların proaktif olarak çözülmesi amaçlanır.