2023-2024 Yatay Geçiş Başvuruları

FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ 2023-2024 GÜZ YARIYILI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

Başvuru Tarihi: 07 Temmuz- 25 Ağustos 2023
Başvuru Değerlendirme Tarihi: 28 Ağustos-01 Eylül 2023
Sonuçların İlanı: 04 Eylül 2023
Kesin Kayıt Tarihi: 04-08 Eylül 2023
Yedek Kayıt Tarihi: 11-15 Eylül 2023

Başvurular Öğrenci İşleri Direktörlüğüne gelerek elden veya https://ois.fbu.edu.tr/ogrenciler/yataygecisbasvuru/form adresinden online olarak yapılacak olup, posta/kargo yoluyla başvuru evrakı kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER

• 2023-2024 Güz döneminde ön lisans ve lisans programlarına hem merkezi yerleştirme puanına göre, hem de not ortalamasına göre başvuru yapılmaktadır.
• Özel yetenek sınavı sonucuna göre kayıt yaptıran öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre başvuru yapabilmekte, ancak özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamamaktadır.

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Başvuru Koşulları

Öğrencinin kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere merkezi puanına göre yatay geçiş başvurusu yapabilir.

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında yapılmaktadır. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 60 (4 üzerinden 2.29) olması şarttır. Başvurular adayların genel not ortalaması ile programın puan türünde yükseköğretime kayıt olduğu yıldaki ÖSYS/YKS puanının en az %40'ı hesaplamaya dahil edilerek değerlendirilir. Başvurular, ön lisans programlarının 3.yarıyılına, lisans programlarının 3. ve 5. yarıyılına yapılabilir.

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Kurumiçi yatay geçiş işlemleri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri Madde-9 çerçevesinde yapılır.

Yurt Dışından Yatay Geçiş Başvuru Koşulları

Yurt Dışı yatay geçiş işlemleri 'Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik' hükümleri Madde-14 çerçevesinde yapılır.

• Güz ve Bahar Dönemi Ek Madde-1 Uygulamaları için tıklayınız
• Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik için tıklayınız
• Yatay geçiş kontenjan tablosu için tıklayınız

Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

• Başvuru formu için tıklayınız
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• YKS yerleştirme sonuç belgesi
• YKS sonuç belgesi
• Öğrenci belgesi
• Transkript
• Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
• Lise diploması
• Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmadığına dair belge
• Kesin kayıt esnasında, kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge istenir.
• Ders içerikleri
• 3 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
• Antrenörlük Eğitimi Bölümü için “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
• İkinci öğretim programlarından birinci öğretim programlarına not ortalaması ile başvuracak adayların %10’luk dilime girdiğine dair belge

Kurumiçi Yatay Geçiş Başvuru Evrakları

• Başvuru formu için tıklayınız 
• YKS yerleştirme sonuç belgesi
• YKS sonuç belgesi
• Nüfus cüzdan fotokopisi

 

Yurt Dışı Yatay Geçiş Başvuru Evrakları


• Başvuru formu için tıklayınız 
• Nüfus cüzdanı fotokopisi
• YKS yerleştirme sonuç belgesi
• YKS sonuç belgesi
• Öğrenci belgesi
• Transkript
• Disiplin durum belgesi (Transkriptte ve öğrenci belgesinde belirtilmiş ise ayrıca belge istenmemektedir.)
• Lise diploması
• Kesin kayıt esnasında, kayıtlı olunan üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belge istenir. (KKTC Üniversiteleri için)
• Ders içerikleri
• 3 Adet fotoğraf (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
• Antrenörlük Eğitimi Bölümü için “Spor Bilimleri Fakültesinde öğrenim görmesinde sakınca yoktur” ibaresi yazılı heyet raporu (Kesin kayıt esnasında istenecektir.)
• Varsa daha önce hazırlık okuduğuna dair puan, eğitim yılı ve başarı durumunu gösterir Onaylı Belge
• Yeni tarihli YÖK’ten alınan denklik belgesi
• Yurda giriş/çıkış belgesi


Son Başvuru Tarihi: 25 Ağustos 2023