Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programı; sağlık kurumları bünyesinde biyokimya, hematoloji, mikrobiyoloji, kan bankası, genetik, endokrinoloji gibi tanı ve tedavi laboratuvarlarının tüm bölümlerinde, tıbbi analizleri yapan sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programının amacı; konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, tıbbi laboratuvar hizmetleri alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, teşhise yönelik gereksinimi olan verilere ilişkin (Patoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji-Parazitoloji ve Sitogenetik vb.) yöntemleri kullanabilen, bulguları elde edebilen, düzenleyen, amaca uygun paylaşım ve kullanıma sunabilen özelliklere sahip, tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde tıbbi laboratuvar hizmetleri veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” yetiştirmektir.  

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri programından mezun olan öğrenciler; resmi ve özel sağlık kuruluşlarının laboratuvarlarında uzman gözetimindeçalışabilmektedirler.