Radyoterapi

Radyoterapi programı; kanser hastalıklarının tedavisinde onkoloji uzmanı doktorun yardımcısı olarak çalışacak sağlık elemanları yetiştirmektedir. Öğrenim dili Türkçe’dir.

Radyoterapi programının amacı; radyasyon onkologlarına yardımcı olan ve yüksek teknolojili radyoterapi cihazlarını kullanan, kanser hastalığının teşhisi aşamasında bilgisayarlı tomografi çekerek hastanelerin onkoloji (kanser) servislerinde hastalara ışın tedavisinin planlaması, uygulanması ve bilimsel araştırmaların yürütülmesinde hekime yardımcı olan “Radyasyon Onkolojisi Teknikeri” yetiştirmektir.  

Radyoterapi programından mezun olan öğrenciler; hastanelerin onkoloji klinikleri, özel onkoloji klinikleri ve özel teşhis merkezlerinde çalışabilmektedirler.