Öğrenci Konseyi

Yükseköğretim Kurumu Başkanlığının 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7. ve 65. maddelerine dayanılarak, üniversitelerde öğrenci konseyleri oluşturulmaktadır. 

Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı ön lisans ve lisans öğrencilerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması ve geliştirilmesinde haklarını gözetmek, ulusal çıkarlar konusunda duyarlı olmalarını sağlamak, yükseköğretim kurumları yönetim organları ile öğrenciler arasında etkili bir iletişim kurarak öğrencilerin beklenti ve isteklerini yönetim organlarına iletmek ve öğrencilerin eğitim-öğretim konusundaki kararlara katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ile bunları ulusal ve uluslararası düzeyde temsil etmek için Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyinin kuruluş, görev, yetki ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

Üniversitemizde bulunan tüm bölümlerdeki öğrencilerin kendi bölüm temsilcilerini seçerek, bölüm temsilcilerinin seçtikleri fakülte temsilcileri ile oluşan Öğrenci Konseyi, demokratik ve özgür bir üniversite ortamının yaratılması anlayışı çerçevesinde öğrenciler ile yönetim arasındaki ilişkileri sağlamakta; çalışmaları Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü tarafından desteklenmekte ve gözetilmektedir.

Fenerbahçe Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

 

Konsey Başkanı                 : Ebru Toğrul     konseybaskani@fbu.edu.tr

Başkan Yardımcısı            : Gülsüm Balkanlı
Yk Üyesi                             : Beyza Ekşi         
Yk Üyesi                             : Fatma Deren İpek           
Yk Üyesi                             : Evrim Arda Kalafat
Yk Üyesi                             : İlker Can Koçlu 
Yk Üyesi                             : İrem Bozkurt
Yk Üyesi                             : Muhammet Burak Özkarpuzcu    
Yk Üyesi                             : Nisa Tuana Damgacı

Denetleme Kurulu Başkanı : Cansu Vuran
Denetleme Kurulu Üyesi     :  Deniz Orak

Öğrenci Konseyi Fakülte Temsilcileri

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi       Ebru Toğrul                    konsey.iisb@fbu.edu.tr      

İletişim Fakültesi                                              Beyza Ekşi                    konsey.iletisim@fbu.edu.tr    

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi                  İrem Bozkurt                  konsey.mm@fbu.edu.tr 

Sağlık Bilimleri Fakültesi                                 Gülsüm Balkanlı             konsey.saglik@fbu.edu.tr

Spor Bilimleri Fakültesi                                    Nisa Tuana Damgacı     konsey.spor@fbu.edu.tr     

 

Öğrenci Konseyi Bölüm Temsilcileri

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi                

Uluslararası Finans                            Ebru Toğrul

İletişim Fakültesi             

Halkla İlişkiler ve Tanıtım                   Beyza Ekşi

Radyo, Televizyon ve Sinema            Muhammet Burak Özkarpuzcu      

Yeni Medya ve İletişim                       İlker Can Koçlu   

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi                           

Bilgisayar Mühendisliği                       Evrim Arda Kalafat

Endüstri Mühendisliği                         İrem Bozkurt      

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı            Fatma Deren İpek             

Sağlık Bilimleri Fakültesi               

Beslenme ve Diyetetik                         Cansu Vuran

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon             Gülsüm Balkanlı 

Hemşirelik                                            Deniz Orak

Spor Bilimleri Fakültesi                 

Antrenörlük Eğitimi                              Nisa Tuana Damgacı