Kısmi Zamanlı Öğrenci Programı

Öğrencilerimizin eğitimleri esnasında üniversite içindeki çalışma ortamında yer alarak iş deneyimi kazanmaları, sosyal ve kültürel olarak gelişmeleri, üniversitenin çeşitli birimlerini daha iyi tanımaları ve belirli bir gelir elde edebilmeleri amacıyla, her yıl akademik yıl başlarında başvurular için gerekli duyurular, e-posta, sosyal medya ve panolarımız aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Öğrencilerimiz bu program kapsamında ayda en fazla 60 saat çalışabilmekte ve karşılığında saat başı belirlenen sembolik bir ücret almaktadırlar.

Görevli Öğrenci Sigortaları, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5. Maddesi b) fıkrası gereğince; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, 82. maddeye göre belirlenen günlük prime esas kazanç alt sınırının otuz katından fazla olmayanlar hakkında ise iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu bentte sayılanlar, 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

Kısmi Zamanlı Öğrenci Programının Uygulandığı Birimlerimiz:

Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
İdari İşler Müdürlüğü
Mali İşler Direktörlüğü
Marka ve İletişim Direktörlüğü
Kütüphane ve Dokümantasyon Direktörlüğü
Öğrenci İşleri Direktörlüğü
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü
Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Uluslararası Ofis Direktörlüğü